llengua i societat

Bibliografia sobre la llengua de les comarques centrals dels PPCC, febrer 2016

 

PAL (La Palometa, Biblioteca Trinitari Fabregat, Alcanar) BTF (Biblioteca Trinitari Fabregat, Alcanar)

BMD (Biblioteca Marcel·lí Domingo, Tortosa) BSJA (Biblioteca Sebastià Juan Arbó, Amposta)

BPT (Biblioteca Popular de Tarragona) CDS (Centre de Documentació de Sociolingüística, Barcelona)

CRP Montsià (Amposta) CRP Baix Ebre (Tortosa) CRP Terra Alta (Gandesa)

CEFIRE (Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius, Vinaròs)

 

 

SOCIOLINGÜÍSTICA

Llengua i església

Llengua i ensenyament

Llengua i literatura

Llengua i MMCC

Llengua i població

Vària

 

Matarranya

Terres de l’Ebre

Terra Alta

Ribera d'Ebre

Baix Ebre

Montsià

Ports

Maestrat

 

estAndardITZACIÓ

 

normativITZACIÓ

Gramàtica

Ortografia

Ortologia

Vocabularis bàsics

Diccionaris generals

 

 

 

SOCIOLINGÜÍSTICA

 

LLENGUA I ESGLÉSIA   (inici)

 

Querol Coll, Enric (2016). “Alexandre de Ros, degà de Tortosa i polemista al concili tarraconense del 1636 sobre la predicació en català”, beCEroLes. Lletres de llengua i literatura, núm. 6, p. 145-159. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/Beceroles/article/view/304257/393952>.

 

Mestre i Noé, Francesc (1920) La llengua en les iglésies. Pronunciació llatina, predicació i ensenyança del catecisme. Establiment Tipogràfic d’Algueró i Baiges, Tortosa.

 

Pérez Silvestre, Òscar (1995a) "Capellans al cim de la muntanyeta",  Saó, 189 (octubre), pàg. 31-35.

 

Pérez Silvestre, Òscar (1995b) "El cardenal Reig i l'impuls a la llengua",  Pentecosta, 9 [Castelló de la Plana], pàg. 21-23.

 

Pérez Silvestre, Òscar (1998) "Fidelitat lingüística del clergat valencià. Diòcesi de Tortosa, anys vint",  Actes del V Congrés d'Història i Filologia de la Plana (Nules, abril 1996). Diputació de Castelló, pàg. 335-346.

 

Pérez Silvestre, Òscar (2000a) "Mn. Manuel Rius i la llengua al Capítol de Tortosa (1991-1923)",  Exagono, 442 (gener-març), pàg. 12-15.

 

Pérez Silvestre, Òscar (2000c) "La primera generació de capellans-erudits de la Castellonenca de Cultura",  Saó, 243 (setembre), pàg. 22-25.

 

Pérez Silvestre, Óscar (2007) "Lletres, llengua i arrelament en l'Església de la diòcesi de Tortosa (1894-1939)", dins Palomero, Josep; Meseguer, Lluís (ed.). Els escriptors castellonencs del primer terç del segle XX i les Normes del 32. Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, p. 123-142.

 

Pitarch i Almela, Vivent (2001) Llengua i església durant el Barroc valencià. IIFV-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, València-Barcelona. PAL

 

Poy i Baena, Pere. “La participació de les comarques de la diòcesi de Tortosa an el procés de normalització sociolingüística”, Raïls, 17 (2001). [En línia:] <http://sumaris.cbuc.es/bbdd/ISSN11334851/A2001N000017V000000/ISSN11334851A2001N000017V000000article9.pdf> [Consulta: 26/02/2006]

 

Poy i Baena, Pere (2002) "La participació de les comarques de la diòcesi de Tortosa en el procés de normalització sociolingüística", II Congrés d'Història (1, 2 i 3 de desembre de 2000, Alcanar), Aj. d’Alcanar, pàg. 229-242. PAL, BTF

 

Soberanas i Lleó, A.-J. (1983) “Interdicció de la llengua catalana a la seu de Tortosa. Contribució a la biografia del Doctor Manyà”,  Contribució a la història de l’Església catalana: homenatge a mossèn Joan Bonet i Baltà (a cura d’A. Manent, J. Massot i Muntaner i A.-J. Soberans i Lleó). Abadia de Montserrat, Barcelona, pàg.237-283. BMD

 

LLENGUA I ENSENYAMENT   (inici)

 

Alcover, Carme  (1998)  “Deu anys de l’ensenyament de la llengua catalana a l’Aragó”,  Actes de les Segones Jornades d’Estudi de la Terra Alta (Batea, del 27 al 29 d’octubre de 1995). Patronat Pro-Batea, Calaceit, pàg. 345-356. PAL, BTF, BMD, BSJA, CRP Terra Alta, BPT.

 

Alcover i Pinós, Maria del Carme (1999) “L’ensenyament de la llengua catalana a l’Aragó”,  Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a la Franja (Calaceit i Fraga) (17 i 18 de’octubre de 1997). IEC, Barcelona, pàg. 59-66. PAL

 

Alegre Mateo, Rosa; Badia Navarro, Tomás Miguel; Vallvé Chillida, Rosa Maria (1991) El model de llengua catalana en l'ensenyament a la comarca del Montsià. Masdenverge ; Ulldecona; Alcanar : els autors, 1991.  Exemplar mecanografiat. BPT

 

Aragonés Salvat, Albert: “La llengua vehicular dels llibres de text d’ESO de català i valencià”, dins Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.) Art i Lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada Edicions, Benicarló, 2008, p. 55-68.

 

Buj Alfara, Àngela. "Aspectes a considerar en el model de llengua a l'educació infantil i primària a les comarques de l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat i els Ports" (AVL, València, 17 de juliol de 2008). [En línia:] <http://www.slideshare.net/araflajub/avl-presentation> (31/01/2008)

 

Carreras, E.; Ferré, J.; Guiu, M.P.; Prades, C.  (1994)  "L'ús del català a l'ensenyament primari a la Terra Alta",  Actes de les Primeres Jornades d'Estudi sobre la Terra Alta. Centre d'Estudis de la Terra Alta, Calaceit, pàg. 41-54. BMD, BPT

 

Departament d’Educació i Cultura del Govern d’Aragó  (1994)  Actes de la Segona Jornada de l’ensenyament del català a l’Aragó (Mequinensa, 22 de maig de 1993).  Calaceit.

 

Deu anys d’ensenyament de la llengua catalana a l’Aragó (Cursos 1984-85-1994-95). Diputación General de aragón, Zaragoza, 1995.

 

Domingo, Anna (ed.) (2003) Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de les Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Tarragona. PAL, BMD

 

Gimeno i Giner, Mercè  (1994)  ”L'ús del català a l'ensenyament secundari a la Terra Alta (curs 1992-1993)",  Actes de les Primeres Jornades d'Estudi sobre la Terra Alta. Centre d'Estudis de la Terra Alta, Calaceit, pàg. 53-93. BMD, BPT

 

Huguet Canalis, Angel. Conocimiento lingüístico de los escolares de la Franja Oriental de Aragón e implicaciones curriculares de tratamiento de las lenguas: http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=2392&ext=pdf (16/04/2005)

 

Izquierdo Salom, Tere (2003) "Els xiquets i xiquetes de Tortosa diuen nen i nena”, Martines, Vicent (coord.). Llengua, societat i ensenyament, 2. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Alacant, pàg. 347-362. PAL (fotoc.)

 

Martínez Ferrer, Juan. Bilingüismo y enseñanza en Aragón. Edizions de l’Astral, 1995.

 

Pellicer Borràs, Joan Enric. L’ensenyament de la llengua catalana al País Valencià (1238-1939). Tesi dirigida per Josep Ballester i Roca. Universitat de València, 2003. [En línia:] <http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0514104-123356/index.html>

 

Pont Fandos, Màrius (1997) “La llengua en l’ensenyament”,  Llengua Nacional, 19 (juny), pàg.27-30.

 

Pont Fandos, Màrius (2003) “Model de llengua a l’aula”, Domingo, Anna (ed.) Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de les Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Tarragona, pàg. 551-557. PAL, BMD

 

Pubill Soler, Biel. “Propostes per treballar el patrimoni local des de l’escola. El CEIP Sant Miquel d’Ascó i l’IES Flix: dos contextos i vuit experiències”, Pradilla, Miquel Àngel (ed.) Història i territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada, Benicarló, 2004, pàg. 209-223.

 

Pradilla, Miquel Àngel  (1995a)  ”Varietat estàndard i varietat geogràfica: actituds lingüístiques i ensenyament en el tortosí de les dues bandes de la frontera político-administrativa entre el País Valencià i el Principat de Catalunya",  Jornades sobre la llengua i ensenyament. Comunicacions, I. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pàg. 175-184.

 

Navarro, Pere; Pradilla, Miquel Àngel (1999) “Qüestions geolingüístiques i sociolingüístiques a l’entorn del tortosí”,  Actes del XXIII Col·loqui de la Societat d'Onomàstica. Ulldecona: Societat d'Onomàstica 1999. p. 61-76. PAL, BTF

 

Subirats, Andreu (2000) “La variació lingüística i l’aprenentatge de la llengua”,  Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Tortosa (4 i 5 de juny de 1999). Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, pàg. 29-37. PAL

 

Quintana, Artur. “Quin català a l’escola?”, Rolde. Revista de Cultura Aragonesa, 24 (Zaragoza, abril-junio 1984), pàg. 10-11. També a: Xandra. Estudios aragoneses de luenga e literatura/Estudios aragoneses de lengua y literatura/Estudis aragonesos de llengua i literatura. Associació Cultural del Matarranya, Institut d'Estudis del Baix Cinca, Calaceit, 2007, p. 23-26.

 

Quintana, Artur (2001) «El català a l´ensenyament al Baix Bergantes i a l´Alt Mesquí», Temps de Franja (11 de novembre del 2001), p. 5. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya / Institut d’Estudis del Baix Cinca

 

Sanz Taus, Anna. "Actituds sociolingüístiques dels alumnes de l'Institut Serra d'Irta d'Alcalà de Xivert (curs 2008-09)", Mainhardt, 65 (2009), p. 38-45.

 

 

LLENGUA I LITERATURA   (inici)

 

Aragonés Salvat, Albert (2003) “La llengua catalana dels escriptors tortosins de principis del segle XX”, Pradilla, Miquel Àngel (ed.) (2003) Llengua i literatura a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada Edicions, Benicarló, pàg. 11-28. PAL

 

Cid i Català, Josep Sebastià (2014). “Els escriptors de l'Ebre i la llengua: Carmel Biarnès”, comunicació presentada a les Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Móra la Nova (17 i 18 d'octubre de 2014). Inèdit.

 

Colomina, Jordi. "L'aportació dels escriptors valencians septentrionals a la llengua catalana", dins Palomero, Josep; Meseguer, Lluís (ed.). Els escriptors castellonencs del primer terç del segle XX i les Normes del 32. Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2007, p. 249-273.

 

Estrampes Blanch, Miquel; Macià Montejano, Carme (2009). "Actituds dels escriptors tortosins de princicipi de segle XX davant la polèmica sobre les Normes Ortogràfiques", Recerca, núm. 13, p. 87-126.

 

Estrampes Blanch, Miquel (2010). "Llengua i literatura al segle XIX i l'inici del XX", Vidal, Jacobo; Carbonell, Jordi À. (coord.). Història de les Terres de l'Ebre, vol. V. Art i Cultura. Fundació Ilercavònia Futur-Universitat Rovira i Virgili-Aeditors, El Perelló, p. 256-361.

 

Mestre i Noé, Francesc (1934) La Renaixença de Catalunya i’ls periodistes i literats tortosins del Renaixement. Impremta de Joan Sallent, Sabadell. [També a Cooperativa Gràfica Dertosense, Tortosa, 1981.] BMD

 

Vergés, Gerard (2000) "Els escriptors i la llengua",  Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Tortosa (4 i 5 de juny de 1999). Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, pàg. 17-20. PAL

 

 

LLENGUA I MMCC   (inici)

 

Aragonés Salvat, Albert  (1998)  “La llengua dels MMCC del Baix Ebre i del Montsià”,  Recapte, 16 (Curs 1997-98). MRP Terres de l’Ebre, Tortosa, pàg. 12-13. PAL, BMD

 

Aragonés, Albert (2016). “«La influència dels mitjans de comunicació orals farà que el per a vaja desapareixent». Entrevista a Joan S. Beltran Cavaller”, beCEroLes. Lletres de llengua i literatura, núm. 6, p. 235-246. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/Beceroles/article/view/304267/393962>.

 

Aragonés, Albert; Duran, Jordi; Ingla, Montserrat (2004) Català per a perdiodistes de les Terres de l’Ebre. AUETE-Cossetània, Valls. PAL

 

Beltran i Cavaller, Joan (2012), “«La configuració del model formal de la llengua catalana». Conferència inaugural impartida a Jesús, el 21 d’abril del 2012, en el marc de la VI Fira Literària Joan Cid i Mulet”. Recapte. Revista del l’MRP Terres de l’Ebre, núm. 30 (estiu del 2012), p. 6-11. [En línia:] <http://usuaris.tinet.cat/mrpte/recapte/recapte30.pdf>.

 

Castellà, Carles (2003) “La premsa de les Terres de l’Ebre: un model de llengua? Quin?”, Domingo, Anna (ed.) Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de les Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Tarragona, pàg. 499-505. PAL, BMD

 

Domingo, Anna (ed.) (2003) Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de les Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Tarragona. PAL, BMD

 

Espelta i Sabaté, Núria (2003) “El model de llengua d’un mitjà de comunicació de les terres de l’Ebre: La Veu de l’Ebre”, Domingo, Anna (ed.) Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de les Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Tarragona, pàg. 515-521. PAL, BMD

Espelta, Núria. "Cuinant la sopa de lletres", La Veu de l'Ebre, núm. 513 (02/12/2011), p. 35.

Ginebra, Jordi; Rull, Xavier (2013). “Creació lèxica en la premsa del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre”, dins Mallafrè, Joaquim (ed.). Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Reus. Homenatge a Ramon Amigó i Anglès (20 i 21 d'abril de 2012). Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, p. 73-85. La Palometa

 

González Collantes, Carla. “El model de llengua dels mitjans digitals valencians: una aproximació a través de Comarquesnord, L'Informatiu, AraMultimèdia i VilaWeb Ontinyent” , dins Martínez Romero, Tomàs; Pradilla, Miquel Àngel; Quixal, J. Manuel (eds.) Terres de cruïlla. Estudis sobre les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada: Benicarló, 2013, p. 307-315. Comunicació presentada al III Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la Diòcesi de Tortosa (Vinaròs, 23-25 de novembre de 2011), organitzat per la URV i la UJI.

Grau, Núria; Poy, Pere (2000) “El català en l’edició per a les Terres de l’Ebre del Diari de Tarragona; presència i ús”, a Creus, Imma; Julià, Joan; Romero, Sílvia (2000) Llengua i mitjans de comunicació. Pagès, Lleida, pàg. 175-183. PAL, BMD

Montserrat Grau, Mònica (2003) “Els criteris lingüístics dels mitjans de comunicació del Baix Ebre i del Montsià”, Pradilla, Miquel Àngel (ed.) (2003) Llengua i literatura a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada Edicions, Benicarló, pàg. 239-251. PAL

 

Montserrat Grau, Mònica (2003) “El tortosí en els mitjans de comunicació”, Domingo, Anna (ed.) Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de les Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Tarragona, pàg. 535-540. PAL, BMD

 

Navarro, Pere; Cubells Bartolomé, Olga (2003) “Estàndard i variació diatòpica: el model estàndard en els mitjans de comunicació locals de la Ribera d’Ebre”, Domingo, Anna (ed.) Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de les Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Tarragona, pàg. 541-549. PAL, BMD

 

Poy, Pere (2003) "Sociolingüística, norma i variació: El model de llengua de la televisió d'Ulldecona al inici del mil·lenni (I)", Raïls, 19, p. 185 i ss. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/Rails/article/view/26905/123552>.

 

Trilla Faneca, Jordi (2003) “Televisions locals a la demarcació de Tarragona. Llengua i territori”, Domingo, Anna (ed.) Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de les Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Tarragona, pàg. 373-378. PAL, BMD

 

 

LLENGUA I POBLACIÓ   (inici)

 

Fabà Prats, Albert & Pradilla, Miquel Àngel: “Aproximació demolingüística a les comarques de la diòcesi de Tortosa”, dins Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.) Art i Lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada Edicions, Benicarló, 2008, p. 207-224.

 

 

VÀRIA   (inici)

 

Abril, Carme  (1995)  "Diglòssia dialectal",  Ebre informes, núm. 805 (21-IV-1995) [Tortosa], pàg. 17.

 

Bayerri Raga, Josep  (1980)  "Tortosí i valencià", Avui (15-XI-1980). [Reproduït a Ebre informes, núm. 147 (20-XI-1980) [Tortosa], pàg. 7.] BMD

Bayerri, Josep. "De parlar tortosí a ebrenc", El Punt/Avui (01-05-2012), p. 33. [En línia:] <http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/534936-de-parlar-tortosi-a-ebrenc.html>.

Beltran, Joan S.  (1985)  "El català de les nostres comarques (I i II)",  Alhora [Gandesa] (juny).

 

Beltran, Joan S.  (1992-1993)  "Temes de llengua",  Ebre informes [Tortosa]. BMD

 

Beltran, Joan S. “Els Models lingüístics”, L'Ebre : Setmanari independent de les Terres de l'Ebre. Tortosa . Any XVIII, 2a Època, Núm. 925 (30 d’agost 1996), p. 25. BPT

 

Benito Llatge, David (2013). “La nostra llengua”, Aktual3, núm. 113 (gener), p. 12.

 

Buj Alfara, Àngela (1996b)  "La dignitat de la maçana i el catxel",  Tresmall. Revista trimestral de lletres i pintures, 11 (novembre), pàg. 10-11. BMD, BPT

 

Buj Alfara, Àngela  (1998a)  “Els verbs més verds”,  Recapte, 16 (Curs 1997-98). MRP Terres de l’Ebre, Tortosa, pàg. 27-28. PAL, BMD

 

Claramunt i Adell, Teresa  (1983)  "Més amunt de l'Algars",  Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta, 3 [Gandesa].

 

Cubells Bartolomé, Olga. “Així parlem a la Palma”, El Punt. Edició Tarragona, Any VI. Núm.1782 (12 d'agost 2001) ; p. 21 [Article d'opinió]. BPT

DDAA. Joan Beltran, passió pel català. Terres de l'Ebre: Petròpolis, 2012.

Duran, Jordi. "Dialecte digital", La Veu de l''Ebre (04/04/2008), p. 41. [En línia:] <http://www.knosys.net/llengcat/docs/08040077.PDF>

 

Ingla i Torné, Montserrat (2006) “Les oficines de garanties lingüístiques”, beCEroLes, 2. CEL, Alcanar, pàg. 131-132. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/beceroles/article/view/40305>. PAL, BTF

 

Izquierdo, Tere; Ibáñez, Pili  (1998b)  “L’arrel del problema: mançana o poma?”,  Recapte, 16 (Curs 1997-98). MRP Terres de l’Ebre, Tortosa, pàg. 26. PAL, BMD

 

Lombarte, Maria Carme. “Què parlem a la nostra comarca”, Butlletí del Centre d'Estudis de la Terra Alta [Gandesa]. Núm. 2 (estiu 1983) ; p. 9-11. BPT

 

Moret, Hèctor  (1992b)  ”Un paraestàndard escrit per al català de l'Aragó?".  Sorolla't, núm. 9 (juliol), pàg. 4-6.

 

Moret Coso, Hèctor. "La llengua del riu. Notes a l'entorn d'algunes actituds socials dels habitants de l'Ebre i la llengua catalana. Cinga. Anuari de l'Institut d'Estudis del Baix Cinca - IEA. Núm. 9 (2009), pàg. 57-67.

 

Olives Pardo, Neus (2006) “Jocs i paraules”, beCEroLes, 2. CEL, Alcanar, pàg. 133-135. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/beceroles/article/view/40306>. PAL, BTF

 

Pérez Bonfill, Manuel (2000) "Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Tortosa",  Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Tortosa (4 i 5 de juny de 1999). Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, pàg. 13-16. PAL

 

Pérez Silvestre, Òscar (2000b) "Vila-real, centre de valencianisme agrarista",  Exagono, 443 (abril-juny), pàg. 24-26.

 

Pradilla Cardona, Miquel Àngel (2012). “Consideracions lingüisticoculturals al voltant de les comarques de la diòcesi de Tortosa com a espai transfronterer”, Anuari Verdaguer, núm. 20, p. 217-230. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/270228>.

 

Rambla, J.  (1982)  ”Xerrada en Montse Ingla, Col·laborador Tècnic de la DGPL de la Generalitat a Tortosa".  La Voz del Bajo Ebro, 1274 (15-II-1982) [Tortosa], pàg. 6. BMD

 

Rull, Xavier. "Què podem salvar dels dialectes?", Llengua Nacional, 57 (4t trimestre, 2006).

 

Sanchis Guarner, Manuel  (1961) ”El tortosí com a enllaç dels parlars valencians i els del Principat".  La Zuda, 43 (set.-oct.), pàg. 850-852. BMD

 

Villa, J. Lluís  (1987b)  ”Què s'ha fet de la nostra parla? Entrevista a J.S. Beltran”,   Ebre informes, núm. 461 (18 març 1987), pàg. 5. BMD

 

 

MATARRANYA   (inici)

 

Bada Panillo, José  (1990)  El debat del català a l'Aragó: 1983-1987. Associació Cultural del Matarranya, Centre d'Estudis del Baix Cinca, Terol. (La Gabella; 1) BMD

 

Bermúdez, Maria; Espluga, Pepe; Farré, Jordi; Marí, Laura; Torras, Eulàlia. Identitat i conflicte a les terres de l'Ebre. Barcelona : Institut de Sociolingüística Catalana. DGPL. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya, 1992. 86 pp. Beques 1992. ISC (inèdit)

 

Bertrià, Esteve. "Constitució identitària", Serra d'Or, 530 (febrer 2004), p. 13

 

Bretxa, Vanessa; Comajoan, Llorenç; Sorolla, Natxo (2009) "De les pràctiques monolingües familiars a la identificació bilingüe: el cas dels preadolescents de Mataró i la Franja", Noves SL. Revista de Sociolingüística (hivern)

Capdevila Gómez, Arantxa; Espluga Trenc, Josep L.  (1995a) “Catalans aragonesos, perjuns i galvaneros. L’articulació de les identitats col·lectives a la frontera occidental de la llengua”,  Revista de Catalunya, 110 [Barcelona], pàg. ... BMD

 

Espluga Trenc, Josep L.; Capdevila Gómez, Arantxa  (1998)  “Identitats de frontera a l’Aragó catalanòfon. Una anàlisi sociològica”,  Actes de les Segones Jornades d’Estudi de la Terra Alta (Batea, del 27 al 29 d’octubre de 1995). Patronat Pro-Batea, Calaceit, pàg. 393-406. PAL, BTF, BMD, BSJA, CRP Terra Alta, BPT.

 

Espluga, Josep; Capdevila, Arantxa (1995b) Franja, frontera i llengua. Conflictes d'identitat als pobles d'Aragó que parlen català. Pagès, Lleida.

 

Espluga Trenc, Josep. "Identitats i territoris fragmentats a la franja", Serra d'Or, 530 (febrer 2004), p. 19-22.

 

Espluga, Josep. Com embolicar la Franja amb una fulla de pi. Calaceit, Associació Cultural del Matarranya, Institut d'Estudis del Baix Cinca, 2008.

 

Espluga, Josep. El dilema de la girafa. Hipòtesis sobre les interaccions lingüístiques a la Franja", dins Moret, Hèctor (ed.) Llengües i fets, actituds i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font. Associació Cultural del Matarranya-Institut d'Estudis del Baix Cinca, Calaceit, 2009, pàg. 119-132.

 

Garcia Ripoll, Martí (1982) "Conflicte lingüístic i ideologia a la Franja de Ponent",  Serra d'Or (oct.), pàg. 19-22.

 

Fort i Cañellas, Maria Rosa. "Contacte de llengües en documentació medieval del Matarranya", Creus, Imma; Puig, Maite; Veny, Joan R. (ed.) (2010) Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Lleida, 7-11 de setembre de 2009). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona.

 

Huguet Canals, Àngel (1992) Bilingüísme social al Baix Cinca. Una anàlisi des de la perspectiva escolar. Institut d'Estudis del Baix Cinca, Calaceit.

 

Jarque Moyano, M. Josep. Àmbits del català i del castellà a la comarca del Matarranya. Treball de curs assignatura "Sociolingüística catalana" UB 1992-1993; professor Emili Boix, Barcelona, 1993. 45 pp. ISC  (inèdit)

 

Martín, M.A.; Fort, M.R.; Arnal, M.L.; Giralt, J. (1995) Estudio sociolingüístico de la Franja oriental de Aragón. Universitat de Saragossa, Diputación General de Aragón, Saragossa, 2 v.

 

Martínez Ferrer, Juan [1995] Bilingüismo y enseñanza en Aragón. Saragossa: Edizions de l’Astral, Consello d’a Fabla Aragonesa, Ligallo de Fablans de l’Aragonés i Associació Cultural del Matarranya.

 

Monclús, Joaquim  (1983)  La Franja de Ponent avui.  El Llamp, Barcelona.

 

Montclús i Esteban, Joaquim (2014). La Franja de Ponent. Aspectes històrics i jurídics. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

 

Moret, Hèctor  (1998a)  “Una breu aproximació sociolingüística a l’Aragó catalanòfon”,  Actes de les Segones Jornades d’Estudi de la Terra Alta (Batea, del 27 al 29 d’octubre de 1995). Patronat Pro-Batea, Calaceit, pàg. 321-343. PAL, BTF, BMD, BSJA, CRP Terra Alta, BPT.

 

Moret, Hèctor (1999) “Una breu història social de la llengua catalana a l’Aragó”, Pradilla, Miquel Àngel (ed.) La llengua catalana al tombant del mil·leni. Empúries, Barcelona, pàg. 251-270. BMD

 

Pallarol, J. (1987) "El català a l'Aragó: el dret i les actituds",  Llengua i dret. Treballs de l'àrea 5 del Congrés internacional de la llengua catalana, Barcelona, pàg. 393-414.

 

Pallarol, J. (1989) "Situació a la franja de la llengua catalana d'Aragó·,  Simposi sobre dret lingüístic, Barcelona, pàg. 173-194.

 

Pallarol, J. (1990) "El català a l'Aragó",  Ressò de Ponent, 85, pàg. 8-11.

 

Pons, J.M. (1990) "El retrocés del català a la Franja",  Ressò de Ponent, pàg. 12-13.

 

Quintana, Artur. “Perspectives del català a l’Aragó”, dins Ramon Sistac i Vicén (ed.), Jornades científiques de l’Institut d’Estudis Catalans. De fronteres i mil·lennis: la Franja, any 2001, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2003, pàg. 78-89. (Sèrie Jornades Científiques, 12). També a: Xandra. Estudios aragoneses de luenga e literatura/Estudios aragoneses de lengua y literatura/Estudis aragonesos de llengua i literatura. Associació Cultural del Matarranya, Institut d'Estudis del Baix Cinca, Calaceit, 2007, p. 67-82.

 

Quintana, Artur; Moret, Hèctor. "El marc legislatiu del català a l'Aragó", Serra d'Or, 530 (febrer 2004), p. 27-30.

 

Quintana, Artur. "El marc legal del català a l’Aragó", Revista de Llengua i Dret, núm. 2, 12/1983. [En línia:] <http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-09-18.3104003398/article.2008-10-06.8678814043/ca> (31/01/2009)

 

Quintana i Font, Artur (2010). «Llei d’ús, protecció i promoció de les llengües d’Aragó», beCEroLes. Lletres de llengua i literatura, núm. 4, p. 75-87. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/Beceroles/article/view/224953/348345>.

 

Rajadell, Lluís. "Entre el tòpic i la desídia: el català al Matarranya i el Mesquí. Tres notes, de la transició a l'actualitat", dins Moret, Hèctor (ed.) Llengües i fets, actituds i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font. Associació Cultural del Matarranya-Institut d'Estudis del Baix Cinca, Calaceit, 2009, pàg. 401-406.

 

Ricart, Francesc (2009). Escrits contra l'erm. Aspiracions des de la Franja. Associació Cultural del Matarranya, Calaceit. Col. Quaderns del Cingle; 3. Ressenyes: Pere Mayans, El pols de la llengua als Països Catalans (01/03/2009).[En línia:] <http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/125584>.

 

Roig, Soraia (coord.) "Situació lingüística al Matarranya", beCEroLes, 1. CEL, Alcanar, pàg. 155-157. PAL, BMD, CRP Montsià, BPT [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/Beceroles/article/view/40253>

 

Sistac, Ramon. "El català i la Franja. Mite i realitat", Serra d'Or, 530 (febrer 2004), p. 23-26

 

Sorolla Vidal, Natxo. Què sabem del català a la Franja? Reflexions al voltant de la substitució. Comunicació presentada al IV Congrés Català de Sociologia “Poder i societat civil”. Reus, 5 i 6 d’abril de 2003: http://www.iecat.net/institucio/societats/ACSociologia/IV Congres sociologia/Informacio grups de treball/Grup de treball 1/natxo_sorolla.doc

 

Sorolla Vidal, Natxo. “La llengua d’adopció d’al·loglots al Matarranya”. Curs 2001-2002: http://www.ub.es/cusc/recerques/matarranya.pdf

 

Sorolla Vidal, Natxo (2006) “La situació sociolingüística al Matarranya. El català al Tossal dels Tres Reis (I)”, beCEroLes, 2. CEL, Alcanar, pàg. 79-91. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/beceroles/article/view/40287>. PAL, BTF

 

Sorolla, Natxo (2009) "Casa, escola i pati: usos lingüístics quan s'acaben les classes, una síntesi i anàlisi de l’Estudi sociodemogràfic i lingüístic als centres d’educació secundària de Catalunya", Noves SL. Revista de Sociolingüística (hivern)

 

Sorolla Vidal, Natxo (2008). "El Futur del català a la Franja", a Boix i Fuster, E. (coord.). Els futurs del català: un estat de la qüestió i una qüestió d'Estat. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2008, p. [139]-161.

 

Sorolla, Natxo (2014). “La Franja: diglòssia, xarxes i substitució lingüística en temps real”, comunicació presentada a les Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Móra la Nova (17 i 18 d'octubre de 2014). Inèdit.

 

Vallverdú, Josep (1970) "L'Aragó català i la seva consciència lingüística",  Serra d'Or (juny), pàg. 15-18.

 

 

TERRES DE L’EBRE   (inici)

 

Alcoverro, Cinta (1997) “La situació sociolingüística a les terres de l’Ebre”,  Llengua Nacional, 19 (juny), pàg.25-26.

 

Duran i Suàrez, Jordi (2010). «Vint anys junts pel català», beCEroLes. Lletres de llengua i literatura, núm. 4, p. 159-161. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/Beceroles/article/view/224960/348353>.

 

Hernández, Francesc; Martí i Castell, Joan; Mercadé, Francesc (1991) La llengua catalana a Tarragona. Diputació de Tarragona, Tarragona. PAL

 

Ingla i Torné, Montserrat. "Llengua catalana i identitat: ús i model a les Terres de l'Ebre", Revista de Llengua i Dret, 43 (juliol 2005), pàg. 271-277. [En línia:] <http://www10.gencat.net/eapc_rld/revistes/revista.2008-09-19.3091280974/Llengua_catalana_i_identitat__us_i_model_a_les_Terres_de_l_Ebre/ca> (31/01/2009)

 

Mayans, Pere (1997a) “El català a les Terres de l’Ebre”,  Llengua Nacional, 19 (juny), pàg.24-25.

 

Barberà i Roiget, Carme  (1991)  "Sobre la situació del català al Baix Ebre i al Montsià",  Ebre informes/Migjorn [Tortosa], núm. 693 (19-XII-1991), pàg. 21. BMD

 

 

TERRA ALTA   (inici)

 

Duran, Jordi  (1994)  "L'ús del català en l'àmbit socio-econòmic a la Terra Alta",  Actes de les Primeres Jornades d'Estudi sobre la Terra Alta. Centre d'Estudis de la Terra Alta, Calaceit, pàg. 17-39. BMD, BPT

 

 

RIBERA D’EBRE (inici)

 

Estela i Carreras, Montserrat. Les Actituds interdialectals entre els parlants de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Treball de curs assignatura "Sociolingüística catalana" UB 1992-1993; professor Emili Boix. Barcelona, 1993.  [55] pp. ISC  (inèdit)

 

Navarro, Pere. “Breu reflexió sobre la llengua catalana i la Ribera d'Ebre: els prejudicis lingüístics”. La Riuada, 2 (abril 1995).

 

Servei Comarcal de Català -  [Ribera d'Ebre]. Estudi sobre l'ús de la llengua al sector del comerç i dels serveis de la Ribera d'Ebre.Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Servei Comarcal de Català, 1992. - 69 f. (inèdit) CDS

 

 

BAIX EBRE   (inici)

 

Ajuntament de Tortosa. Reglament per a l'ús de la llengua catalana ; Ajuntament de Tortosa, Tortosa, 1991. 23 pp.

 

Boix, E.J.  (1985)  "Naltros parlem mal català: Actituds interdialectals entre els caleros de Palamós".   Actes del Quart Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona.

 

Boix, Emili (1988) “Del Baix Ebre al Baix Empordà: Els ‘Caleros’”, Revista de Girona, 128 (1988), p. 46 i ss.

 

Bonet-Roca, Gemma (1992) "Anàlisi de la realitat sociolingüística de Roquetes dins la comarca del Baix Ebre", Roquetes. Revista mensual d'informació local, 81 (maig), pàg. 36-37; 82 (juny), pàg. 32. BPT

 

Castellà Espuny, Carles (2006) “Usos i actituds lingüístiques en alumnes de l’IES de Roquetes”, beCEroLes, 2. CEL, Alcanar, pàg. 27-49. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/beceroles/article/view/40284>. PAL, BTF

 

Estela i Carreras, Montserrat. Les Actituds interdialectals entre els parlants de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Treball de curs assignatura "Sociolingüística catalana" UB 1992-1993; professor Emili Boix. Barcelona, 1993.  [55] pp. ISC  (inèdit)

 

Massip, Àngels. “Actituts interdialectals : importància en l'esdevenidor de les varietats lingüístiques : l'actitud dels parlants del dialecte tortosí enfront del dialecte i dels parlants de Barcelona”, Miscel.lània Germà Colon. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996, p. 365-377. BPT

 

Obradós Ramos, Isabel (2003) “Usos, actituds i competències de la Guàrdia Civil al Baix Ebre i al Montsià”, Domingo, Anna (ed.) Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de les Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Tarragona, pàg. 167-176. PAL, BMD

 

Serveis Territorials de Tortosa . Departament de Cultura. – [Tortosa]. Estudi "català i empreses": 1988: entrevistes àrea Tortosa. [mecanoscrit inèdit] 1988. - 30 p. (inèdit) CDS

 

Viñes Salvador, Gema; Pedret Cezon, Sara (2003) “L’ús de la llengua en la retolació exterior a Tortosa”, Domingo, Anna (ed.) Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de les Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Tarragona, pàg. 311-317. PAL, BMD

 

 

MONSTIÀ   (inici)

 

Burato i Viscarro, Marc (1998) “L’ensenyament durant el franquisme”,  Raïls. Butlletí del Centre d’Estudis d’Ulldecona [Ulldecona], núm. 12 (tardor), pàg.16-45, esp. pàg. 35. BMD

 

Buj Alfara, Àngela (2001e) “Diversitat lingüística versus uniformitat lingüística. La llengua de les xiquetes i dels xiquets d’Alcanar”,  Recapte, 19 [Tortosa], pàg. 8-9. BMD, BPT

 

Gombau Domingo, Carme. “Aproximació lingüística i històrica a les actes de l’Ajuntament d’Amposta 1936-38”, dins Martínez Romero, Tomàs; Pradilla, Miquel Àngel; Quixal, J. Manuel (eds.) Terres de cruïlla. Estudis sobre les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada: Benicarló, 2013, p. 293-305.

 

Grau i Verge, Ferran; Viscarro i Gauxachs, M. Cinta (1996) "L'ensenyament a Ulldecona: De la crisi del 98 a la Guerra Civil", Raïls, 8, p. 33 i ss.

 

L'ús del català en els MMCC al Montsià i al Baix Maestrat, VI Premi d'Investigació Idiomàtica 1996, Alambor, Benicarló. (inèdit)

 

Muñoz i Ramos, Isidre. "La substitució del català en els documents públics dels segles XVII i XVIII al Montsià", Ramàs, 5 (maig 2004), pàg. 57-64.

 

Obradós Ramos, Isabel (2003) “Usos, actituds i competències de la Guàrdia Civil al Baix Ebre i al Montsià”, Domingo, Anna (ed.) Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de les Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Tarragona, pàg. 167-176. PAL, BMD

 

Tena Subirats, Marta: “El català i la immigració. Ús del català entre els joves immigrants del Montsià”, dins Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.) Art i Lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada Edicions, Benicarló, 2008, p. 435-451.

 

Tena Subirats, Marta: “Coneixement del català a la Sénia”, dins Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.) Art i Lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada Edicions, Benicarló, 2008, p. 453-469.

 

Tena Subirats, Marta. “Coneixement del català a la Sénia", Lo Senienc. Memòria, natura i llengua, 3 (2006), p. 43-53. 

 

Tena Subirats, Marta (2006) “El català i la immigració. Ús de la llengua catalana entre els joves immigrants del Montsià”, beCEroLes, 2. CEL, Alcanar, pàg. 11-26. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/beceroles/article/view/40283>. PAL, BTF

 

 

ELS PORTS   (inici)

 

Querol, Ernest  (1989)  ”El procés de substitució lingüística: la comarca dels Ports com a exemple",  Miscel·lània 89. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. Generalitat Valenciana, València, pàg. 87-196.

 

Querol Puig, Ernest (2006) “Dades sociolingüístiques de la comarca dels Ports”, Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Morella (16 i 17 de desembre de 2005). Institut d'Estudis Catalans-Ajuntament de Morella, Barcelona-Morella, 2006, p. 35-59.

 

Querol Puig, Ernest. "Dades sociolingüístiques de la comarca dels Ports", a Miscel·lània en homentage a José Eixarch Frasso, p. 195-220.

 

Serret, Rafael (2016). “Notes sobre l’Aplec dels Ports”, beCEroLes. Lletres de llengua i literatura, núm. 6, p. 185-201. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/Beceroles/article/view/304260/393955>.

 

 

MAESTRAT   (inici)

 

Adell, Marc-Vicent  (1996)  “Aspectes sociològics del País Valencià contemporani: les actituds lingüístiques del Baix Maestrat” [II Premi d’Investigació Idiomàtica (1993)],  Passadís. Quadern de lletres, 17. Associació Cultural Alambor, Benicarló, pàg. 9-46.

 

L'ús del català en els MMCC al Montsià i al Baix Maestrat, VI Premi d'Investigació Idiomàtica 1996, Alambor, Benicarló. (inèdit)

 

Montoya Abat, Brauli (2008). “La llengua catalana al nord del País Valencià: situació i perspectives”, a Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Castelló de la Plana en homenatge a les Normes de Castelló (14 i 15 de desembre de 2007), Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, p. 79-86.

Pradilla, Miquel Àngel  (1996c)  “Llengua i societat a l’extrem nord del País Valencià”,  Maiinhardt, 24 (abril) [Alcalà de Xivert], pàg. 53-59. PAL (fotoc.)

 

Pradilla, Miquel Àngel  (1996d)  “Variació lingüística i actituds interdialectals en el català de transició nord-occidental” (III Premi d’Investigació Idiomàtica (1994)),  Passadís. Quadern de lletres, 17. Associació Cultural Alambor, Benicarló, p.47-75.

 

Pradilla, Miquel Àngel  (1997b)  “Sociolingüística de la variació i actituds interdialectals a l’extrem nord del País Valencià”,  Las lenguas en la Europa Comunitaria, II. Diálogos hispánicos, 19. Amsterdam, pàg. 97-124.

 

Pradilla Cardona, Miquel Àngel; Güell Segarra, Sílvia; Saura Vizcarro, Anna; Verge Caballer, Joan Anton; Bullidó Escoté, Magda. "Les representacions del variacionisme en l'ambit de la llengua catalana", dins Discurso y sociedad : contribuciones al estudio de la lengua en contexto social José Luis Blas Arroyo, Mónica Velando Casanova, Manuela Casanova Avalos (coord.), Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 2006, p.. 435-448. Treball presentat a Jornadas sobre Lengua y Sociedad (febrero 2004, Castellón de la Plana).

 

Pradilla, Miquel Àngel (2008a). La tribu valenciana. Reflexions sobre la desestructuració de la comunitat lingüística. Onada, Benicarló.

Pradilla, Miquel Àngel (2008b) "Sociolingüística de la variació i actituds interdialectals a l'extrem nord del País Valencià", dins Sociolingüística de la variació i llengua catalana. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.
 

Pradilla, Miquel Àngel (2008c). "Vint-i-cinc anys de Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià: un futur incert per a la llengua", a Boix i Fuster, E. (coord.). Els futurs del català: un estat de la qüestió i una qüestió d'Estat. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2008, p.[51]-79.

Querol Puig, Ernest (2004) "Usos i representacions de la llengua a les dues ribes del Sénia", beCEroLes, 1. CEL, Alcanar, pàg. 111-138. [En línia:] PAL, BMD, CRP Montsià, BPT <http://www.raco.cat/index.php/Beceroles/article/view/40249>

 

Sanz i Arnau, Vicent (1997) “El Baix Maestrat: situació sociolingüística”,  Llengua Nacional, 19 (juny), pàg.34-36.

 

 

ESTANDARDITZACIÓ   (inici)

 

Aragonés Salvat, Albert  (1997b)  “La llengua estàndard a les Terres de l’Ebre”,  Llengua Nacional, 19 (juny), pàg.31-32.

 

Beltran, Joan S.  (1986)  L'estàndard occidental. Una proposta sobre l'estàndard català a les terres del darrer tram de l'Ebre.  CIRIT, Generalitat de Catalunya, Barcelona. [2a ed. 1988.] PAL (fotoc.), BTF, BMD.

 

Beltran, Joan S.  (1987a)  "L'estàndard català a la zona de parla tortosina",  COM ensenyar català als adults 14 [Barcelona], pàg. 22-26. PAL (fotoc.) , BPT

 

Beltran, Joan S.  (1992a)  "Interferències dialectals en la varietat estàndard",  Actes del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, IV, Area 3, Lingüística Social. Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, pàg. 441-459. PAL (separ.)

 

Beltran, Joan S.  (1992b)  "L'estàndard català a les terres del darrer tram de l'Ebre",  Actes del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, IV, Area 3, Lingüística Social. Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, pàg. 543-554. PAL (separ.)

 

Beltran, Joan S.  (1998)  “El procés d’estandardització a les terres de l’Ebre”,  Un món de llengües. Actes de les V-IX Jornades de Sociolingüística de la Nucia (Marina Baixa). Marfil, Alcoi, pàg. 45-58.

 

Beltran, Joan S. (2004) "El contacte entre llengües a les Terres de l’Ebre i l’estandardització del català", beCEroLes, 1. CEL, Alcanar, pàg. 41-56. PAL, BMD, CRP Montsià, BPT [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/Beceroles/article/view/40243>

 

Beltran i Cavaller, Joan (2006) “Els parlars de les Terres de l’Ebre i del Maestrat en el context del català formal”, beCEroLes, 2. CEL, Alcanar, pàg. 93-101. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/beceroles/article/view/40299>. PAL, BTF

 

Beltran i Cavaller, Joan (2006) “Els parlars de les Terres de l'Ebre i del Maestrat en el context de català formal”, Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Morella (16 i 17 de desembre de 2005). Institut d'Estudis Catalans-Ajuntament de Morella, Barcelona-Morella, 2006, p. 121-129.

 

Gumbau Morera, Felip. “Una diòcesi amb dos modalitats de llengua. Entre la normalitat i l’anomalia” , dins Martínez Romero, Tomàs; Pradilla, Miquel Àngel; Quixal, J. Manuel (eds.) Terres de cruïlla. Estudis sobre les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada: Benicarló, 2013, p. 329-344. Comunicació presentada al III Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la Diòcesi de Tortosa (Vinaròs, 23-25 de novembre de 2011), organitzat per la URV i la UJI.

 

Izquierdo Salom, Tere. "La planificació del corpus en l'àmbit geogràfic del tortosí", Estudios catalanes: revista de lengua, literatura y cultura Catalanas, 1 (2003), pàg. 65-73. Santa Fe, Argentina : Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, 2003.

 

Navarro, Bartomeu; Rull, Xavier (2000) “Estàndard, dialecte i endoglòssia: la llengua que tots volem”, a Creus, Imma; Julià, Joan; Romero, Sílvia (2000) Llengua i mitjans de comunicació. Pagès, Lleida, pàg. 269-279. PAL, BMD

 

Navarro, Pere  (1995)  ”Interrelació entre varietat geogràfica i varietat estàndard a la comarca de la Terra Alta",  Jornades sobre la llengua i ensenyament. Comunicacions, I. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, pàg. 153-163.

 

Poy i Baena, Pere (2001) "La participació de les comarques de la diòcesi de Tortosa en el procés de normalització sociolingüística", Raïls, 17, p. 151 i ss. BPT

 

Pradilla, Miquel Àngel  (1996a)  “El procés d’estandardització: a propòsit de l’especificitat del tortosí”, Raïls. Butlletí del Centre d’Estudis d’Ulldecona, 8 (tardor), pàg. 70-76. [En línia:] <http://www.raco.cat/index.php/Rails/article/view/26712> (26/02/2006). BMD, BPT

 

Pradilla, Miquel Àngel  (1997a)  “El paper de les comarques del nord del País Valencià en el procés d’estandardització”,  Revista de Catalunya, 115 (febrer), pàg. 49-63. BMD

 

Pradilla Cardona, Miquel Àngel. "El paper de les comarques del nord del País Valencià en el procés d'estandardització", Actes de la XL Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Morella, vol 2. Castelló: Diputació de Castellón, 2001.

 

Pradilla, Miquel Àngel (2003) Un model de llengua formal per als usuaris de la varietat geogràfica tortosina. Reflexions a propòsit del manual Cruïlla-Aïnes”, Domingo, Anna (ed.) Una radiografia social de la llengua catalana. Actes de les Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona 2002. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Tarragona, pàg. 559-563. PAL, BMD

 

Pradilla Cardona, Miquel Àngel (2006) “De fronteres administratives i límits geolectals. La cruïlla lingüística valencianocatalana (i aragonesa)”, Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Morella (16 i 17 de desembre de 2005). Institut d'Estudis Catalans-Ajuntament de Morella, Barcelona-Morella, p. 19-34.

 

Rull, Xavier. "La difusió del fabrisme al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta", comunicació presentada al III Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” (Tarragona 17-19 de desembre de 2008).

 

Sistac, Ramon  (1992)  ”El dialecte nord-occidental en els àmbits d'actuació formals",  Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Lleida (1 i 2 de juny de 1991). Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. PAL

 

Sistac, Ramon (1999) “Els dialectes davant el model”,  Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a la Franja (Calaceit i Fraga) (17 i 18 de’octubre de 1997). IEC, Barcelona, pàg. 81-85. PAL

 

Valls, Esteve. “L’excepcionalitat de la cruïlla catalanoaragonesa a les Terres de l’Ebre: un cas de dissidència respecte a les dinàmiques evolutives dels parlars nord-occidentals”, dins Martínez Romero, Tomàs; Pradilla, Miquel Àngel; Quixal, J. Manuel (eds.) Terres de cruïlla. Estudis sobre les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada: Benicarló, 2013, p. 521-533. Comunicació presentada al III Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la Diòcesi de Tortosa (Vinaròs, 23-25 de novembre de 2011), organitzat per la URV i la UJI.

 

Virgili i Ortiga, Josep Maria  (1992)  ”Problemes d'estàndard en l'àrea fronterera entre el Principat de Catalunya i el País Valencià",  Actes del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, IV, Area 3, Lingüística Social. Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, pàg. 555-560.

 

 

NORMATIVITZACIÓ

 

GRAMÀTICA   (inici)

 

Beltran, Joan; Panisello, Josep (2002a) Cruïlla. Curs de llengua catalana. Alambor, Benicarló. PAL, BTF, BMD.

 

Panisello, Josep; Beltran, Joan (2002a) Aïnes. Exercicis de llengua catalana i claus de correcció. Alambor, Benicarló. PAL, BTF, BMD.

 

Panisello i Chavarria, Josep (2006) “Comentaris sobre el model formal de llengua proposat a Cruïlla i Aïnes”, Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Morella (16 i 17 de desembre de 2005). Institut d'Estudis Catalans-Ajuntament de Morella, Barcelona-Morella, 2006, p. 131-134.

 

Quintana, Artur (1984) La nostra llengua. Gramàtica de la llengua catalana. Dip. General d’Aragó, Saragossa.

 

ORTOGRAFIA   (inici)

 

Bellpuig, Tomàs (1913) L’art d’escriure bé adquirit en un ‘ hora. Querol, Tortosa. ACHTE [Hi ha cinc edicions; la darrera a Tortosa, Cooperativa Gràfica Dertosense, 1972.] PAL (fotoc.), BMD

 

Pitarch, Vicent (ed.) Les normes de Castelló fan 75 anys. Homenatge de la premsa. Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló / Institut d'Estudis Catalans, Castelló de la Plana, 2008. Inclou els articles: "L'edat de Plata", de Lluís Meseguer (p. 31-34); "Carles Salvador i el 75 aniversari de les Normes de Castelló (1932-2007)", de Pere-Enric Barreda (p. 51-53), publicat al nostre bloc loCEL (21/12-2007); "100 anys de l'Institut d'Estudis Catalans en el 75 aniversari de les Normes de Castelló", d'Àngela Buj Alfara (p. 55-57), publicat a L'Ebre (14-12-2007); "Normes de Castelló i Església valenciana", d'Òscar Pérez Silvestre (p. 93-97), publica a Saó, 323 (des. 2007), p. 32-33.

 

ORTOLOGIA   (inici)

 

Aragonés Salvat, Albert  (1995)  La llengua del Baix Ebre i del Montsià. Un model de llengua estàndard oral.  Consorci per a la Normalització Lingüística-Direcció General de Política Lingüística, Tortosa. BTF, BMD, BPT.

 

Aragonés Salvat, Albert  (1996)  “La llengua estàndard oral a les comarques del Baix Ebre i del Montsià”,  El nord-occidental entre dues llengües? Actes de les Jornades d’estudi del català nord-occidental (Lleida, 15, 16, 17 i 18 de novembre). Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, pàg. 121-132.

 

Aragonés Salvat, Albert (2000) "La llengua oral i la proposta d’estàndard",  Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Tortosa (4 i 5 de juny de 1999). Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, pàg. 21-28. PAL (separ.) (hemeroteca)

 

Coll i Martí, Pep. “Aportació nord-occidental a la fraseologia de la llengua estàndard”, comunicació presentada a la jornada sobre L’estàndard i el català occidental, IEI, Lleida, 27 de juny de 1989. (inèdit)

 

Ferrando, Antoni  (1992)  "El català nord-occidental en la proposta estàndard oral de l'IEC",  Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Lleida (1 i 2 de juny de 1991). Institut d'Estudis Catalans, Barcelona. PAL

 

Gumbau Morera, Felip: “L’estalvi de síl·labes en els parlars tortosins. Una aportació de criteris per a la llengua comuna”, dins Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.) Art i Lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada Edicions, Benicarló, 2008, p. 259-278.

 

Institut d'Estudis Catalans (1990)  “Qüestions gramaticals”, Documents de la Secció Filològica I.  Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, pàg. 77.  PAL

 

Institut d'Estudis Catalans (1992)  “Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana (I. Fonètica)”, Documents de la Secció Filològica II.  Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, pàg. 101-118.  PAL

 

Institut d'Estudis Catalans (1996)  “Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana (II. Morfologia)”, Documents de la Secció Filològica III.   Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, pàg. 99-145.  PAL

 

Institut d'Estudis Catalans (1996)  “Sobre diversos punts de la normativa verbal i de l’estàndard oral desl demostratius”, Documents de la Secció Filològica III.   Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, pàg. 147-151.  PAL

 

Mir, Josep M.; Sàez, Xavier; Vega, Carles-Andreu. “Morfologia del dialecte nord-occidental”, comunicació presentada a la jornada sobre L’estàndard i el català occidental, IEI, Lleida, 27 de juny de 1989. (inèdit)

 

Muné, Joan-Julià; Romero, Sílvia; Creus, Imma (2004) El català nord-occidental. Descripció i orientacions ortoèpiques. Pagès, Lleida. [Llibre i CD-Rom] PAL

 

Segura Llopes, Carles (2003) “Els intercanvis de a i e pretòniques en català occidental. Una proposta de l’estàndard oral occidental”, Pradilla, Miquel Àngel (ed.) (2003) Llengua i literatura a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada Edicions, Benicarló, pàg. 329-350. PAL

 

Sistac i Vicén, Ramon. “El vocalisme del català occidental en la dicció estàndard”, comunicació presentada a la jornada sobre L’estàndard i el català occidental, IEI, Lleida, 27 de juny de 1989. (inèdit)

 

Solà, Joan. “L’estàndard nord-occidental. Detalls de sintaxi”, comunicació presentada a la jornada sobre L’estàndard i el català occidental, IEI, Lleida, 27 de juny de 1989. (inèdit)

 

Turull i Rubinat, Albert. “Pronúncia: consonantisme”, comunicació presentada a la jornada sobre L’estàndard i el català occidental, IEI, Lleida, 27 de juny de 1989. (inèdit)

 

Veny, Joan. “L’estàndard lèxic nord-occidental”, comunicació presentada a la jornada sobre L’estàndard i el català occidental, IEI, Lleida, 27 de juny de 1989. (inèdit)

 

 

Vocabularis bàsics   (inici)

 

Gandia, R. A.; J. Prades, C. Rovira, M. P. Vicente i T. Vizcarro  (1987)  Fato. Vocabulari infantil i d'adults. Recull de les Terres de l'Ebre.  CIRIT, Generalitat de Catalunya, Barcelona. PAL, BMD, BSJA, BPT

 

Seminari Permanent de Llengua Catalana  (1995)  Sac de paraules. Vocabulari escolar del català parlat a la Franja.  Departament d’Educació i Cutura del Govern d’Aragó, Saragossa.

 

 

DICCIONARIS NORMATIUS   (inici)

 

Buj, Àngela (2003) “Lèxic del català occidental en diccionaris generals i diccionaris escolars: entre la normalitat i el prejudici”, Pradilla, Miquel Àngel (ed.) (2003) Llengua i literatura a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Onada Edicions, Benicarló, pàg. 29-62. PAL

 

Buj Alfara, Àngela . "De Tortosa a Benassal: aportacions al Diccionari de la llengua catalana, de l'Institut d'Estudis Catalans", dins 10 anys del Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (1995-2005). Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels PPCC, Alcanar, 2007, p. 29-50. PAL

 

Gimeno Betí, Lluís. "Els autors castellonencs Joaquim Garcia Girona i Josep Pascual Tirado, i el diccionari normatiu", dins 10 anys del Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (1995-2005). Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels PPCC, Alcanar, 2007, p. 51-63. PAL

 

Gimeno Betí, Lluís  (1993a)  "El lèxic popular regional i les seves mancances al Diccionari de la llengua catalana: alguns exemples",  Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Castelló (16 i 17 d'octubre de 1992). Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, pàg. 57-65. PAL

 

Gimeno Betí, Lluís (1993e) "Lèxic popular regional i diccionari normatiu",  Zeitschrift für Katalanistik, 6, pàg. 121-135.

 

Mallafré, Joaquim (2000) “Parlars tarragonins de transició al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC”,  Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Tortosa (4 i 5 de juny de 1999). Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, pàg. 73-78. PAL

 

 

 

 

Escriviu-nos a locel@tinet.org

Visiteu la nostra web a http://usuaris.tinet.org/locel/

Seguiu el nostre bloc a http://blocs.tinet.cat/beceroles/