La formació habitual de Concertare és la d'un quartet amb dues flautes, fagot i clavicèmbal. Aquest grup instrumental es dedica a l’interpretació de la música de cambra del renaixement i del barroc, i toca amb instruments que son còpies dels originals de l’època, és a dir, dels segles XVI a XVIII. En els seus concerts introdueix el públic a l´època i els compositors, mitjançant explicacions tant de les obres interpretades com dels instruments utilitzats.

Un dels últims programes l'hem fet incorporant un oboè barroc a la formació, a fi de poder interpretar obres per a tres instruments solistes i baix continu, i actualment podem oferir concerts en les dues modalitats, de 4 o 5 músics.