Repassem la morfologia verbal

Completa amb les formes de l'infinitiu:

emetia:
interromp:
concep:
corre:
capiguem:
sapigueu:
pogués:
volgués:
recull:
escup:
permet:
debat:
confon:
traïa:
amoïna:
vinc: