genealogia dEl cognom

 

ARIMANY

 

BIBLIOGRAFÍA

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLETA

 

ARI

-ARIMANY per Rafael Manzano i Francesc Galí (original)

DBPA

-DATOS BIOGRAFICOS DEL P. ALFONS DEL SDO. C. DE MARIA. Per P. Eugenio de la Inmaculada i Manuel Arimany Ferrer. (original) i (fotocopiat)

MAPEC

-MAESTROS ACTUALES DE LA PINTURA Y ESCULTURA CATALANAS 65: ARIMANY. (fotocopiat)

MMA

-MEMORIA DE MI I DE MOLTS ALTRES per Miquel Arimany.

Pag 14-17, índex (429, 432, 433) (fotocopiat)

 

BIBLIOGRAFIA PARCIAL

 

AJORM

-ACTES DE LES PRIMERES JORNADES SOBRE ELS ORDES RELIGIOSO-MILITARS ALS PAISOS CATALANS (S XII-XIX), de la Diputació de Tarragona. “ Mestre i Comanadors: Aproximació al repartiment de poders dins de l’ordre de Montesa a l’època medieval” pg. 539-554. per Enric Guinot i Rodriguez.

pg. 544-546.

ARI

v. bibliografia completa

AMT

-ARNAU  MIR DE TOST, Episodis de la historia.  per Josep Lladonosa.

pg.  28, 29, inici cap 8, 54, 55.

AAC

-EL ARCHIVO DE AGER I CARESMAR. per Eduardo Corredera.

pg.  54, 55, 64, 65, 68-71, 90.

AVP

-ARRELS,  VILES I POBLES.

Vol I, pg.  179.

Vol IV, pg. 182, índex ( 350,360).

CCC

-CAMP I CIUTAT A LA CATALUNYA DEL S. XIII per Imma Ollich.

pg.  134,140

CPFC

-CARTAS DE POBLACIÓN Y FRANQUICIA DE CATALUNYA per jose Mª  Font Rius

Vol I (textos), pg.  43-45,54, 55, 90, 329, 713-715, índex (776,938,953)

CSML

-EL CARTORAL DE SANTA MARIA DE LLAVAIX. Per Ignasi Puig i Ferrete.

pg.  72,73,75,82,90,91,102,103,index (120,125,128,129,138),148,149.

CC

-ELS CASTELLS CATALANS.

pg.  211, 232, 237, 652, 1300, 1368, índex (1622, 1623)

CFMH

-CASTELLÓ DE FARFANYA, MONOGRAFIA HISTÒRICA per Segismon Balagué i Salvia.

pg.  88-90, 97, 98.

CANV

-CATÀLEG DELS ARXIUS NOTARIALS DE VIC, per Lluïsa Casas i Imma Ollich.Fundació Noguera.

pg.  80, 556, índex.

CPDG

-CATÀLEG DELS PROTOCOLS DEL DISTRICTE DE GIRONA (I),per M.A. Adroer, J.M.T. Grau i J. Matas. Fundació Noguera.

Pag 79, 345, 346, índex.

CR

-CATALUNYA ROMÀNICA, volums 2 (Osona I), 5 (El Gironès..), 6 (l’Alt Urgell.. ..), 13 (El Solsonès...), 15 (el  Pallars), 16 (la Ribagorça), 17 (la Noguera), 24 (la segarra, l’Urgell, ...), 26 (Llitera, ...)

Vol II, pg.  32.

Vol V, pg. 39.

Vol VI, pg.  82-85, 238, 239, 272-274.

Vol XIII, pg. 45, 46.

Vol XV, pg.  495,496.

Vol XVI, pg.  361,362, 364, 365.

Vol XVII pg. 33, 36-38, 42, 70-72, 116, 142, 144, 145, 154, 212, 399, 470, 471, 477, 478.

Vol XXIV, pg.  320, 321, 412, 413, 442, 477.

Vol XXVI, pg. 238, 240.

CDCTB

-COL·LECCIO DIPLOMÁTICA DE LA CASA DEL TEMPLE DE BARBERA(945-1212) Gen. Cat.

90-92, (índex) pg.  414.

CDSG

-COL·LECCIÓ DIPLOMÀTICA DE LA SEU DE GIRONA (817-1100), Fundacio Noguera.per Ramon Marti.

pg.  127, 128, 178, 243, índex (506).

CRCM

-LA COMUNITAT RURAL A LA CATALUNYA MEDIEVAL: COLLSACABRA (S. XIII-XVI) per Assumpta Serra i Clota.

pg.  26-29, 118-121,

CB

-LA CONCA DE BARBERA 1890-1939 DE LA CRISI AGRARIA A LA GUERRA CIVIL de Andreu Mayayo i Artal.

pg.  52, 64, 73.

CAO

- LA CRISI AGRARIA DEL S. XIV A OSONA. Ausa XIV. 124. 1990 pp 13-30, Patronat d’estudis Osonencs.  per Assumpta Serra i Clota

DBPA

v. bibliografia completa

DRMC

-LA DESPOBLACIÓ RURAL I LES MASIES DEL COLLSACABRA, Fundació Salvador Vives Casajuana. De Quierze Pares i Ganyet.

pg.  170-173, 221, 212, 216, 461, 462.

DA

-DICCIONARI AGUILÓ per Marià Aguiló i Fuster.

pg.  114

DB

-DICCIONARI BIOGRÀFIC, per Alberti, Editor.

vol 1 (A-C), pg.  151.

DBMC

-DICCIONÀRI BIOGRÀFIC DE METGES CATALANS, Vol I (A-E) Fundació Salvador Vives Casajuana.

pg.  25, 51.

DCVB

-DICCIONARI CATALA-VALENCIÀ-BALEAR per MN. Antoni Mª. Alcover.

pg. 861

DNP

-DICCIONARI DE NOMS DE PERSONA. Per Joseph M. Albaiges I Olivart.

pg.  64,224

DPEE

-DICCIONARIO DE PINTORES Y ESCULTORES ESPAÑOLES DEL S. XX.

pg.  201, 202.

DAMS

-DIPLOMATARI D’ALGUAIRE I DEL SEU MONESTIR SANTJOANISTA DE 1076 A 1244, per Jesús Alturo i Perucho.

pg.  385-388, índex (544-n/f)

DCB

-DIPLOMATARI DE LA CATEDRAL DE BARCELONA. (844-1000) d’Angel Fabrega Grau.

Vol I, pg.  468, 469, índex (620)

DCM

-DIPLOMATARI DE LA CIUTAT DE MANRESA (S. IX-X) per Albert Benet i Clara.Fundació Noguera.

pg.  52-54, índex ( 270 )

DSMP

-DIPLOMATARI DE SANTA MARIA DE POBLET, (anys 960-1177) per agusti Altisent.

Vol I, pg.  43, index (463)

DLI

-DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA. Per G. De Voto i G.C. Oli.

pg.  161,818

DEC

-LES DOTALIES DE LES ESGLESIES DE CATALUNYA(segles IX-XII) per Ramon Ordeig i Mata

Vol II, pg.  247,251, 277,283,(index)325,357.

F14

-EL FOGATGE DE 1497,  Fundació Salvador Vives Casajuana. De Josep Iglesies.

pg.  257

F15

-EL FOGATGE DE 1553,  Fundació Salvador Vives Casajuana. De Josep Iglesies.

pg.  9-12, 145-147, 153, 452, 453, 486, 487.

GMIL

-GLOSSARIUM MEDIAE ET INFIMAE LATINITATIS, per Du Cange

Vol I, pg.  348.

Vol II, pg.  287,289.

Vol IV, pg.  168,197-199

GEC

-GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA.

Vol 2 (Ar-Bah) pg.  125.

GEMD

-Gran enciclopèdia del Mundo DURVAN,

Vol 12, pg.  113

GGCC

-GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA: SEGRIÀ, GARRIGUES NOGUERA I BAIX CINCA. Fundació Enciclopédia Catalana.

pg.  376.

GVPC

-GUERRA I VIDA PAGESA A LA CATALUNYA DEL SEGLE XVII per Antoni Pladevall i Font i Antoni Simon i Tarres.

pg.  3, 34, 35.

HCF

-HISTORIA DE LA CIUTAT DE FELENITX  per Miquel Bordoy i Oliver.

Tom I, pg.  168, 169, 280-283.

HSPC

-HISTÒRIA DE LA SERÁFICA PROVINCIA DE CATALUNYA pel P. Pedro Sanahuja. 

pg.  585, 586, 898-901, índex (957)

HVA

-HISTORIA DE LA VILA DE AGER, per fray Pedro Sanahuja.

pg.  48, 51, 201, 202,204.

ILE

-ILERDA, Institut d’Estudis Ilerdencs, “ARNAU MIR DE TOST, CAUDILLO DE LA RECONQUISTA EN TIERRAS DE LERIDA” per el Rdo.Fr. Pedro Sanahuja.

(any 2, num 2, fasc. 1, pg.  7,20.)

LMS

-LE LATINUM MERIDIONAL ET LE SABINE DU IXe SIECLE A LA FIN DU XIIe SIECLE per Pierre Toubet.

LAN

-LEXICON DER ALTGERMANISCHEN NAMEN. Per Hermann Reichert, Robert Nedoma I Willibald Kraml.

 Vol I (text) pg.  65.

 Vol II (register) pg. 74.

LRNC

-I LIBERO DEL RE NELL’ITALLIA CAROLINGIA E POSTCAROLINGIA per Giovanni Tabaco.

LC

-ELS LLINATGES CATALANS per Francesc de B. Moll.

pg.  19,20,91,94

LCCOG

-LLISTA DELS COGNOMS CATALANS D’ORIGEN GERMANIC extreta del llibre DIE GERMANISCHEN PERSONENNAMEN IN KATALONIEN del Dr. Dieter Kremer

pg.  5,6,13,14

LOM

-THE LOMBARDS, per Neil Christie

pg.  1,2,46,118,119,(índex)248

MAPEC

v. bibliografia completa

MPACF

-MANUAL PRIMER DE L’ARXIU DE LA CURIA FUMADA DE VIC (1230-1233). Per Rafel Ginebra i Molins. Fundació Noguera.

Vol I, pg.  70.

Vol II, pg.  520.

índex (1380, 1450 ).

MJFT

-MANUAL DE 1642 DE JOAN FRANCES TORRELLEBRETA, NOTARI DE VIC. Per Rafel Ginebra, Anna Mª de Rocafiguera i Jordi Vilamala.

Pg. 65-67,110-112, 175, 237, 317-319, 337, 340, 343, (index)530

MG

-MEMORIA DE LA GUERRA. Osona  1931-1940. de Jaume Crosas Casadeus.

pg.  19, 59, 73, 76, 108.

MMA

v. bibliografia completa

MSMG

-EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE GERRI (S. XI-XIV) per Ignasi M. Puig i Ferrete.

Vol II, pg.  4,5,30, 31, 237-239,

(índex)427, 437, 451

NCB

-NOMS DE CASA A BALAGUER.

pg.  30.

ND

-NOVO DIZIONARIO SPA-ITA, per Lucio Ambruzzi

Vol II, pg.  93

NZ

-IL NOVO ZINGARELLI, vocabolario

pg.  122

PACB

-ELS PERGAMINS DE L’ARXIU COMTAL DE BARCELONA, de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I. Fundació Noguera 1999.per Gaspar Feliu i altres.

Vol I, pg.  444, 445,

Vol II, pg.  640-643, 879, 880, 801-803, 857-862, 882-886, 1036, 1037,

Vol III, pg.  1127, 1128, 1154, 1155, 1179, 1180, 1389, 1390, 1443, 1444, 1493, 1494, 1504, 1505, 1509, índex(1568).

RHVA

-RECULLS D’HISTÒRIA DE LA VALL D’AGER. per Francesc Fité i Llevot.

pg.  79, 95, 107-109, 117, 118, 145-150, 152,169-173, 203, 204, 209, 355.

STCA

-LA SUCCESSIÓ TESTADA A LA CATALUNYA ALTOMEDIEVAL, Fundació Noguera. Per Antoni M. Udina I Abello.

pg.  255, 256, 264-266, índex (341).

SPMI

-THE STRUGGLE FOR POWER IN MEDIEVAL ITALY, de Giovanni Tabacco

pg.  96-100

SLM

-LES STRUCTURES DE LATINUM MEDIEVAL. Per Pierre Toubet

TLL

-THESAVRVS LINGVAE LATINAE

VOL II (alligo-avis) pg.  578,575

URG

 

 

-URGELLIA, volums 2 al 12.

 

Vol 1

- pag 108-110, 150-154,157-162

Vol 2

-Els documents, dels segles IX i X, conservats a l’arxiu capitular de la Seu d’Urgell, per Cebrià Baraut, pag 89,108-110, 89, 124, 125, índex (131, 132)

Vol 3

-Els documents, dels anys 981-1010, de l’arxiu capitular de la Seu d’Urgell, per Cebrià Baraut, pag 29, 30, 127, 128, 133, 134, 144-146, índex (147, 148).

-Recull de documents del segle XI referents a Guissona i la seva Plana, per Domènech Sanges, pg.  256, 257, índex (299).

Vol 4

-Els documents, dels anys 1010-1035, de l’arxiu capitular de la Seu d’Urgell, per Cebrià Baraut, pg.  37, 38, 45-47, 105, 106, 124, 125, 128, 129, 143-145, 157, 164-166, 177-181.

Vol 5

-Els documents, dels anys 1036-1050, de l’arxiu capitular de la Seu d’Urgell, per Cebrià Baraut, pg.  34-36, 55, 63-66, 85, 86, 111, 112, 124, 125, 135-138.

Vol 6

-Els documents, dels anys 1051-1075, de l’arxiu capitular de la Seu d’Urgell, per Cebrià Baraut, pg.  23, 24, 31, 32, 41, 42, 72-74, 83, 84, 104, 105, 108, 109, 139, 140, 150, 151, 167, 168, 171, 172, 176-178, 185, 194, 195, 211, 212, 215, 216, 237, 238, 242, 243.

Vol 7,

-Els documents, dels anys 1076-1092, de l’arxiu capitular de la Seu d’Urgell, per Cebrià Baraut, pag 33, 34, 46, 47, 63-66, 82-84, 107, 108, 113, 114, 118, 144, 145, 147-150, 152-155, 160-163, 208-209.

Vol 8,

-Els documents, dels anys 1093-1100, de l’arxiu capitular de la Seu d’Urgell, per Cebrià Baraut, pg.  44-46, 102, 103,110, 119, 120, 122-124, 135-137. Els documents del priorat de Sta Maria de Gualter de l’arxiu Episcopal de Solsona (segles XI-XIII) per Antoni Bach, pg.  217-219, índex (????).

Vol 9

-Els documents, dels anys 1101-1150, de l’arxiu capitular de la Seu d’Urgell, per Cebrià Baraut, pg.  67, 74, 87, 88, 96, 97, 119-121, 138, 139, 178, 179.

Vol 9,

-índex dels Volums IV pg.  409, 412.  3 sense num de pg. 513. vol VII pg.  520, 522. vol VIII pg.  543, 544, 546, 547.

Vol 10

-índex del Vol IX i X, pg. 499.

Vol 11

-Els documents, dels anys 1191-1200, de l’arxiu capitular de la Seu d’Urgell, per Cebrià Baraut, pg.  77, índex (????).

-Els documents dels segles X i XI de l’arxiu capitular de Solsona, per Antoni Llorens, pg.  360, 361, 368, 369, 379, 411-414, índex (461).

Vol 12

-Diplomatari de Tavèrnoles, per Cebrià Baraut, pg.  114, 115, 144, 145, índex (361).

Vol 13

-Els documents dels segles  XI de l’arxiu capitular de Solsona, per Antoni Bach, pg. 80,81,91,92,96-98, 144,145,268, 280,281,index(291)

 

INTERNET

 

@ -1

http://freepages.genealogy.rootseweb.com   (genealogia vescomtat d’Auvergne)

@ -2

http://www.idescat.es    (web de l’institut d’Estadistica de Catalunya)

@ -3

http://www.inicia.es/de/cerverins/historia_artola2.htm

@ -4

http://smpalautordera.diba.es/historia/ermita_remei.htm

@ -5

http://smpalautordera.diba.es/historia/alcaldes.html

@ -6

http://www.fortunecity.com/tinpan/bunnymen/532/llistat.htm#arim

@ -7

http://www.canena.net/programa02/1907.htm

@ -8

http://www.llivia.com/festival/hfes1417.htm

@ -9

http://www.llivia.com/festival/hfes1114.htm

@ -10

http://www.cerdanyola.com/eldiari/18/morral.htm

@ -11

http://www.fonsdart.com/aarimany.htm

@ -12

http://www.terrassa.org/cultura/cultura/2-2/2-2-7-1.htm#inici

@ -13

http://www.3punts.com/artistas/earimany.htm